...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Chí Công
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Văn Tấn
Tóm tắt: Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy lưới điện và các phương pháp tính toán độ tin cậy trên cơ sở hệ thống điện chuẩn 24 Bus, áp dụng để tính toán và đánh giá độ tin cậy cho lưới điện truyền tải 220 – 500kV ĐBSCL trên cơ sở các số liệu thống kê được từ thực tế vận hành. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện truyền tải nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải 220 - 500kV ĐBSCL.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2681_LUAN VAN SBV-NGUYEN CHI CONG 5551 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm