...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Minh Tân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Hoàng Dũng
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là tối ưu hóa hiệu suất của pin năng lượng mặt trời sử dụng hệ thống tản nhiệt bằng nước và điều hướng theo cường độ lớn nhất của ánh sáng mặt trời với các chỉ số của pin (nhiệt độ, dòng điện, điện áp và công suất) được giám sát dựa trên hệ SCADA.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2672_LUAN VAN SBV - LE MINH TAN 7461 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm