...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Thị Thanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Tóm tắt: Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu hơn thể loại dàn nhạc cưới của người Khmer và các giá trị của dàn nhạc lễ cưới làm nổi bật lên diện mạo và ý nghĩa của nó trong xã hội cổ truyền. Đồng thời nghiên cứu sự tồn tại và biến đổi của dàn nhạc lễ cưới của người Khmer huyện Tiểu Cần. Hệ thống các nhạc khí, hệ thống bày bản nhạc cưới, trình tấu âm nhạc trong lễ cưới làm nổi bật những đặc điểm, phong cách của một thể loại âm nhạc truyền thống. Nhận diện các vai trò, giá trị và đồng thời ...

Tìm kiếm thêm