...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Thơ Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Đình Chiểu
Tóm tắt: Nghiên cứu sâu và toàn diện về thể loại nhạc cưới và các giá trị của âm nhạc trong lễ cưới Khmer ở Trà Ôn nhằm nêu bật diện mạo và ý nghĩa của nó trong xã hội cổ truyền. Đồng thời, nghiên cứu sự tồn tại và biến đổi của âm nhạc trong lễ cưới người Khmer Trà Ôn trong xã hội hiện đại. Hệ thống các nhạc khí trong dàn nhạc, hệ thống hóa bài bản âm nhạc trong lễ cưới ở Trà Ôn. Làm nổi bật những đặc điểm mang tính đặc thù, phong cách của một thể loại âm nhạc truyền thống dân tộc. Nhận diện các giá trị đặc ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2704 KLTN khoa luan tho nhi 3347 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm