...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Hồng Quế Hương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Khóa luận giới thiệu khái quát về dàn nhạc Ngũ âm, nêu chi tiết về từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc Ngũ âm. Làm rõ vai trò của dàn nhạc Ngũ âm trong lễ hội dân gian của người Khmer xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Qua đó nêu một số hoạt động bảo tồn và giải pháp nhằm giữ gìn nhạc Ngũ âm trong lễ hội dân gian của người Khmer nơi đây.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KHOA LUAN TN Tran Hong Que Huong 11511 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm