...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Như Ý
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Đình Chiểu
Tóm tắt: Nghiên cứu về tục thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang là nhằm nhận diện vai trò, làm rõ thêm những gía trị và nguồn gốc của việc thờ cúng ông bà, tổ tiên của cư dân Khmer ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nói riêng và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nói chung. Từ thực tế nghiên cứu, bài làm hướng đến việc so sánh, tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa tục thờ cúng tổ tiên của người Khmer với người Việt.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2710 PHAN NHU Y 13490 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm