...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Văn Sa Ca
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Trên cơ sở tập hợp, chọn lựa và xử lý về căn bản một khối lượng tài liệu tương đối, có xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau. Các công trình nghiên cứu mô tả lại một cách chân thực bức tranh tổng thể quá trình hình thành và phát triển cộng dồng người Khmer ở vùng Nam Bộ, thực trạng đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cư dân trong vùng. Từ đó, chúng tôi khắc họa đặc trưng riêng của cộng đồng người Khmer ở xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Song song đó, khóa luận còn đi sâu phân tích làm rõ ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2715 KLTN - CAO VĂN SA CA 19151 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm