...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Danh Thị Huỳnh Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: Thạch Thị Sa Phone
Tóm tắt: Để tìm hiểu và so sánh TN tiếng Khmer và TN tiếng Việt đầu tiên là sơ lược về cơ sở lý luận và thực tiễn. Tiếp đến là so sánh cấu trúc, cấu tạo, đặc điểm giữa hai thành ngữ và đưa ra nhận định cụ thể về những điểm tương đồng, khác biệt giữa chúng. Nhằm cung cấp và đem lại cho độc giả nói chung cũng như các bạn sinh viên thuộc khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, trường Đại học Trà Vinh có một cái nhìn rõ ràng hơn giữa TN Khmer – Việt cũng như giải đáp những thắc mắc và những vấn đề ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - DANH THỊ HUỲNH NHƯ 17938 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm