...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lý Thị Kim Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Thạch Thị Rọ Mu Ni
Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc và lịch sử ra đời của Dàn nhạc ngũ âm Khmer. Dàn nhạc ngũ âm được sử dụng trong lễ Tết ở nhà chùa - trường hợp lễ hội Chol Chnam Thmay tại Trà Vinh Đi sâu vào nghiên cứu từng bộ phận của Dàn nhạc ngũ âm, từ đó nêu bật lên giá trị văn hóa của nó trong lễ Tết của người Khmer. Tìm hiểu các bài bản nhạc được diễn tấu trong lễ hội Chol Chnam Thmay và ý nghĩa, sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng sử dụng ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2724 KLTN LY THI KIM LINH 15259 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm