...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Văn Đại Đồng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Đình Chiểu
Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của làng nghề truyền thống của người Khmer xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khảo sát các làng nghề truyền thống của người Khmer tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, phỏng vấn, thu thập tài liệu, tìm hiểu những yếu tố dẫn đến sự biến đổi trong quá trình hội nhập hiên nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - HỒ VĂN ĐẠI ĐỒNG 21193 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (8) Xem preview

Tìm kiếm thêm