...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Nhí
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tóm tắt: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại VNPT Trà Vinh để nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị: Khảo sát thực trạng hoạt động HTKSNB tại VNPT Trà Vinh, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện HTKSNB tại VNPT Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2727_LUAN VAN THS - VO THI NHI 1421 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm