...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Văn Hòa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Quang Huy
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận về xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính của Tòa án trong tố tụng hành chính, tìm hiểu quy định này đặt trong lịch sử Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của TAND cấp tỉnh – Từ thực tiễn tỉnh Bình Phước. Làm rõ những điểm hạn chế, thiếu sót, những quy định phù hợp, chưa phù hợp của pháp luật trong quy định về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của Tòa án, ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE VAN HOA 262 Kb (3 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm