...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hải
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn tại tỉnh Bình Thuận về hoạt động của Thanh tra tỉnh trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trên địa bàn. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả đối với hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai của Thanh tra tỉnh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HOANG THANH HAI 489 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm