...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Quốc Chinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Minh Khôi
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và pháp lý về tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận, Luận văn đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN QUOC CHINH 383 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm