...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Tóm tắt: Mục tiêu chung: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT DetaiNCKH TS Nguyen Van Nguyen 429 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm