...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: ThS. Phan Thị Nở
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: ThS. Phan Thị Nở
Tóm tắt: Chuyên đề dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại được thiết kế dành cho trường THPT theo hướng tiếp cận chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT De tai NCKH ThS Phan Thi No 633 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm