...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Hoàng Giang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Lê Hoàng Giang
Tóm tắt: Điều chế hydrogel từ gelatin và pluronic F127 nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể chứa dầu mù u ứng dụng trong điều trị vết thương đặc biệt là vết thương do bỏng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT De tai NCKH Le Hoang Giang 423 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm