...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: NCS Tạ Duy Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: NCS Tạ Duy Linh
Tóm tắt: Từ việc mô tả, phân tích những biến đổi trong tang thức của đám tang tín đồ người Việt ở thành phố Hồ Chí Minh, tham chiếu diễn trình thay đổi quan điểm của các Công đồng Công giáo, luận án hướng tới mục đích làm sáng tỏ tính nhập thế của Kitô giáo từ sau Công đồng Vatican II, cụ thể là sự cộng sinh văn hóa giữa nghi lễ Công giáo và phong tục truyền thống dân tộc của người Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2805_LUAN AN SBV - TA DUY LINH 13927 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm