...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thủy Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mạidịch vụ Hải Âu. Đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán bán hàng tại Công ty. Từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng tại Công ty
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Thi Thuy Tien 7551 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (16) Xem preview

Tìm kiếm thêm