...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Ngọc Hà
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2021
Tác giả bổ sung: Bùi Thanh Long
Tóm tắt: Đề tài '' kế toán thuế GTGT tại công ty Đầu tư và Phát triển Nguyên Phúc '' được nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty từ đó đưa ra những giải pháp để công tác kế toán thuế GTGT được hoàn thiện và đạt được hiệu quả hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Lam Ngoc Ha 2234 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm