...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Minh Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2011
Tác giả bổ sung: Phạm Minh Đương
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Xây dựng một website quảng cáo và giới thiệu sản phẩm cho siêu thị Vinatex – chi nhánh Trà Vinh Tạo một website để người tiêu dùng có thể xem chi tiết các sản phẩm mà mình yêu thích, trao đổi kinh nghiệm về các sản phẩm.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN PHAN MINH TU 4803 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm