...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Điệp
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2011
Tác giả bổ sung: Võ Thành C (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì nhu cầu tin học hóa trong việc quản lý ở các cơ quan, ban ngành là một vấn đề đang được quan tâm hàng đầu. Tin học hóa giúp quản lý dễ dàng, tiết kiệm chi phí và thời gian nhiều hơn. Trong đó, nhu cầu tin học hóa trong các khâu quản lý ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, … là một nhu cầu cấp thiết hiện nay. Quản lý các tài liệu học tập của các môn học ở các trường Đại học, Cao đẳng, … là một trong những nhu cầu cấp thiết ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI HONG DIEP 4128 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm