...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Đặng Em
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Phạm Minh Đương (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý việc mua và bán sách ở nhà sách Khai Trí nhằm giúp cho việc mua bán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời một website đặt mua sách qua mạng nhằm giới thiệu sách của nhà sách với khách hàng. Khách hàng có thể xem, tìm kiếm các thông tin về sách một cách trực quan và có thể đặt mua các loại sách trên mạng mà không cần phải trực tiếp đến cửa hàng bán sách. Sách của nhà sách phải được phân loại theo chuẩn phân loại giúp khách hàng có thể tra cứu một cách ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN VAN DANG EM 3045 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm