...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Tuấn Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Võ Thành C (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài: Xây dựng website cho phép các doanh nghiệp trong tỉnh Trà Vinh đăng các thông tin rao vặt (cần bán, cần mua), hỗ trợ tìm kiếm đối tác. Ngoài ra còn cho phép các doanh nghiệp mở cửa hàng online trên website của sàn giao dịch. Website sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tìm kiếm đối tác, tăng hiệu quả kinh tế.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN TUAN LINH 8406 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm