...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trang Phương Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Khắc Quốc (GVHD)
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu: Hỗ trợ sinh viên đăng ký phòng ở online, thanh toán tiền điện, nước… Cung cấp thông tin đầy đủ về ký túc xá để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm. Tìm kiếm thông tin một cách chính xác về sinh viên, phòng ở, thân nhân… Đăng tải thông báo, tin tức có liên quan giúp người dùng luôn cập nhật được những thông tin mới nhất. Quản lý được sinh viên nội trú trong ký túc xá theo từng khu...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - TRANG PHUONG NGAN 11059 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm