...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Thạo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Trần Diễm Hạnh (GVHD)
Tóm tắt: Mục đích của đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên trường Đại học Trà vinh giúp văn phòng Đảng ủy của trường, phục vụ tốt hơn công tác quản lý thông tin Đảng viên của Đảng bộ , giúp dễ dàng tra cứu, cập nhật thông tin Đảng viên trong quá trình công tác thêm vào đó phần mềm sẽ giúp công tác thống kê báo cáo tình hình Đảng viên của Đảng bộ được nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN VAN THAO 6393 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (13) Xem preview

Tìm kiếm thêm