...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Trung Trực
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: ThS. Võ Phước Hưng GVHD
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Mặc dù hiện nay các công cụ dò tìm lỗi trên website giúp chúng ta rất nhiều trong việc tìm lỗi của website để khắc phục và chính sách bảo mật của các công ty, tổ chức cũng được nâng cao nhưng cũng không tránh được các cuộc tấn công của hacker. Đa phần là do những thiếu xót trong quá trình phát triển website của các lập trình viên chưa có nhiều kinh nghiệm và sự thiếu cẩn trọng của các nhà quản trị hệ thống. Một phần nữa là do các hacker tìm ra các kỹ thuật tấn công mới. Vì vậy qua ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN TRUNG TRUC 18917 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm