...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Tới
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2012
Tác giả bổ sung: Đoàn Phước Miền (GVHD)
Tóm tắt: Mục tiêu đề tài: Đối với khách hàng không là thành viên: Xem thông tin sản phẩm, tin tức, tìm kiếm sản phẩm, đăng ký thành viên. Khách hàng là thành viên: Ngoài những quyền của khách hàng chưa đăng ký thành viên thì khách hàng là thành viên có thể đặt mua hàng, bình chọn, bình luận sản phẩm, tham gia diễn đàn. Trên diễn đàn khách hàng có thể đăng chủ đề hỏi đáp, tin rao vặt, bình luận các chủ đề ... Quản trị: Quản trị sản phẩm, tin tức, người dùng, banner, quảng cáo, thống kê ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN VAN TOI 7037 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm