...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thái Toàn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống điểm danh học sinh tự động bằng nhận diện khuôn mặt, thông báo kết quả điểm danh đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV- NGUYEN THAI TOAN 5097 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm