...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Đa Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN bằng tìm kiếm thông tin dựa vào 3 phương pháp: BoW + kNN; Word2Vec + kNN; BoW + LSI + kNN để trả về những câu hỏi tương đồng cho các câu hỏi của người dùng về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN một cách nhanh chóng, kịp thời. Luận văn tập trung nghiên cứu 3 phương pháp trên để tìm ra phương pháp đạt kết quả tốt nhất từ đó triển khai áp dụng vào hệ thống trả lời tự động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Trà Vinh với mục tiêu là tiết ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - THAI DA NHI 4685 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm