...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thanh Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng hệ thống giám sát giúp người thân có thể theo dõi được sức khỏe của cha mẹ, ông bà một cách tiện lợi mọi lúc mọi nơi, hiệu quả và chi phí đầu tư hợp lý.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - PHAN THANH TU 1464 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm