...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Khâu Chấn Thanh
Thông tin xb: Nhà xuất bản Giáo dục, 1994
Tác giả bổ sung: Khâu Chấn Thanh
Tóm tắt: Lý luận về sáng tác văn học nghệ thuật: Những yêu cầu về tính chân thực, hiện thực, sáng tạo, đặc trưng điển hình, cá tính nhân vật, bố cục hợp lý, kết hợp hài hòa với hình thức và nội dung trong sáng tác thơ, nhạc, kịch, hội họa cổ điển Trung Quó̂c.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Ly luan van hoc co dien trung quoc 11286 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm