...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thiện Thuật (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Khánh Phong – Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh từ đó đề ra một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá mài, đá cắt tại Công ty TNHH Khánh Phong.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 DAKL Nguyen Thi Hong Nhien 1623 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm