...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Phan Thanh Huyền (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng và tình hình công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua của đơn vị từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm của công ty trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Thi Kim Ngoc 1093 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm