...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thiên Chức
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty (2015 – 2017). Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm còn tồn tại, từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp để hoàn thiện về công tác kế toán XĐKQKD tại Công ty trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Thi Thien Chuc 1037 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm