...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Thị Kim Chi (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Mục tiêu chính của khóa luận này là tìm hiểu thực trạng về kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Thành. Từ đó thấy được ưu điểm cũng như những khuyết điểm của công tác kế toán tính giá thành sản phẩm và đề ra kiến nghị khả thi nhằm hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Thành.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Khoa luan TN Nguyen Thi Thanh Thuy 1671 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm