...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Thị Phương Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Phạm Văn Cà (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại HTX hoa kiểng Thanh Bình. Từ đó đánh giá ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Hợp tác xã hoa kiểng Thanh Bình.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Cao Thi Phuong Nguyen 4571 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm