...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đoàn Thị Mỹ Ngọc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn)
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và chi phí tại Công ty TNHH MTV TMDV Tài Thành Phát nhằm đưa ra các kiến nghị giúp Công ty hoàn thiện hơn về công tác xác định kết quả kinh doanh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Doan Thi My Ngoc 6380 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm