...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Liễu
Thông tin xb: Trường Đại học Cần Thơ, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Huỳnh Văn Bá (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Mô tả đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan của u ống tuyến mồ hôi vùng mặt tại bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ năm 2018-2020. Đánh giá kết quả điều trị u ống tuyến mồ hôi vùng mặt bằng phương pháp laser CO2 tại bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ năm 2018-2020.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LVSBV - NGUYEN THI THUY LIEU 1034 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm