...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồng Thị Thùy Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Mô tả, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động bán lẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-BUI THI THUY OANH 1629 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm