...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Trần Văn Chương
Thông tin xb: Lao động Xã hội, 2006
Tác giả bổ sung: TS. Trần Văn Chương
Tóm tắt: Phần 1: Bảo quản và chế biến thóc gạo. Phần 2: Thu hoạch, bảo quản chế biến ngô. Phần 3: Thu hoạch, bảo quản chế biến sắn. Phần 4: Thu hoạch, bảo quản khoai tây. Phần 5: Giới thiệu dụng cụ và một số loại máy sấy hạt nông sản. Phần 6: Thu hái, chế biến chè. Phần 7: Công nghệ chế biến cà phê quy mô nhỏ. Phần 8: Thu hoạch, sơ chế và bảo quản lạc, đậu, đỗ. Phần 9: Thu hái, vận chuyển, bảo quản và chế biến một số loại quả.

Tìm kiếm thêm