...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Phương Duy
Thông tin xb: Đại học Y dược TP. HCM, 2021
Tác giả bổ sung: PGS. TS. BS. Lâm Vĩnh Niên (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: So sánh các thông số xét nghiệm sắt huyết thanh, ferritin, transferrin, TIBC và các thông số huyết học đánh giá rối loạn chuyển hóa sắt trên bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori so với bệnh nhân không nhiễm. Xác định mối tương quan giữa các thông số đánh giá rối loạn chuyển hóa sắt trong cơ thể với tình trạng nhiễm Helicobacter pylori.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LV SBV HUYNH PHUONG DUY 8004 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm