...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Ngân Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Phân lập được các chủng Bacillus spp. từ đất và phân gà bằng phương pháp truyền thống. Tuyển chọn được các chủng Bacillus spp. có một số đặc tính của probiotic. Định danh chủng vi khuẩn Bacillus spp. có tiềm năng ứng dụng cao bằng giải trình tự gen 16S rRNA thông qua kỹ thuật sinh học phân tử.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV-TRAN THI NGAN TU 3021 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm