...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Văn Tuấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng chăn nuôi và phòng, trị bệnh trên đàn dê nuôi. Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của dê và đánh giá hiệu quả tẩy trừ giun tròn của hai loại thuốc ký sinh, nhằm cung cấp thông tin khoa học đến người chăn nuôi, để nâng cao năng suất chăn nuôi dê ở tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - HUYNH VAN TUAN 3239 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm