...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Thị Ái Dân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Thực hiện đề tài “Phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn Lactobacillus có tiềm năng probiotic từ đất trại và ruột gà” nhằm tìm ra dòng Lactobacillus có những đặc tính tốt để sản xuất probiotic.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - SON THI AI DAN 2820 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm