...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Hải
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xuất phát từ yêu cầu thực tế của ngành và để hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia nên việc sử dụng Chatbot để hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm y tế và được tích hợp trên một hoặc một số nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đến những người chưa tham gia là một trong những yêu cầu cần thiết của ngành Bảo hiểm xã hội.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - NGUYEN MINH HAI 3717 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm