...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Việt Tiến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò và các loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của bò, đánh giá hiệu quả tẩy trừ của một số loại thuốc nhằm cung cấp thông tin khoa học đến người chăn nuôi để nâng cao năng suất chăn nuôi đàn bò ở tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV- TRUONG VIET TIEN 2383 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm