...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Tấn Hiệp
Thông tin xb: Trường Đại học Cần Thơ, 2014
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định được mức độ thích hợp khi thay thế thức ăn bổ sung protein trong khẩu phần gà Nòi lai bằng bánh dầu dừa. - Xác định được tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà Nòi lai trong giai đoạn sinh trưởng. - Thành công của nghiên cứu sẽ đề xuất chuyển giao kết quả đến người chăn nuôi, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà Nòi lai thương phẩm
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LVSBV Ho Tan Hiep 9216 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm