...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Thúy Loan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định tỷ lệ chó mắc bệnh Carré qua khám lâm sàng và phương pháp chẩn đoán nhanh bằng test kháng nguyên. Xác định tính đa dạng di truyền của CDV qua phân tích một đoạn gen H của CDV. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Carré tại phòng khám thú y trên địa bàn thành phố Long Xuyên.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - LE THI THUY LOAN 5917 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm