...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền - chủ biên
Thông tin xb: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Ngọc Huyền - chủ biên
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ; hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Khoi su kinh doanh 206016 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm